Të licencuarit
2416 - Lajmi_i_plot | KPM

ZAKLJUČEN ROK ZA NOMINOVANJE JEDNOG ČLANA KOMISIJE NKM-a

28 February 2014

 

Nakon ostavka članice Nezavisne Komisije za Medije ( NKM ) gđe. Drite Begolli 4 februara 2014, bazirajuči se na Odluke/obaveštenje Skupštine Republike Kosova 11 februara 2014 godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je objavila javni konkurs za nominacije za jednog člana NKM-a.

Poziv je obavljen 13 februara 2014 godine, u saglasnost sa članom 11  Zakona o NKM-a Br. 04/L-44,  i rok je istekao 27 februara 2014.Tokom ovog perioda NKM je primila šes (6) nominacije. 

Spisak nominirani kandidata za članove NKM-a

Izvršna Kancelarija NKM-a je pripremila na tehničkom aspektu, paket dokumentacije svih kandidata koju Vam prosleđujemo na razmatranje od strane Ad-hoc komisije, koja če biti formirana u ovu svrhu.

Prama članu 11 Zakona  Nr. 04/L-44 za NKM predviđeno je da u vremenskom periodu od dvadeset i jedan (21) dan, nakon okončanja roka za prijavljivanju kandidature, Komisija ad – hoc nakon intervjuisanja, preporučuje dva (2) kandidata za svaku poziciju člana NKM-a, koji će se nakon toga izabrati od strane Skupštine, u saglasnosti sa Uredbom za Rad Skupštine sa većiniom glasova prisutnih zastupnika koji glasaju.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE