Të licencuarit
2421 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE ZA LICENCIRANE

15 January 2014

 

GODIŠNJA TARIFA ZA LICENCE

Nezavisna Komisija za Medie (KPM), bazirajuči se na član 3, paragraf 2.5 i član 26 Zakona Br. 04/L44 za NKM, ubira godišnje takse za sve  licencirane od strane NKM-a u Republici Kosova.

Kako bi ispunila ovu zakonsku obavezu, u 2010 godini NKM je usvojila Uredbu SNKM 2010/02 koja je još na snazi. Bazirajuci se na član 5 pargraf 5.1  Uredbe o Visini i Nacinu Placanje Naknade za Dozvolu za Pružanje Audiovizuelnih Medijskih Usluga SNKM 2010/02, svi licencirani u NKM obavezuje se da u prvom mesecu tekuče godine plačaju godišnju tarifu za licencu.

Fakture za placanje godišnje takse pripremaju se za svaku kategoriju licence od strane Divizije za Financije Izvrsne Kancelarije shodno članu 4 Uredbe 2010/02, kojom se određuje nivo plačanja za zemaljske elektronski medijikablovske operatereprovajderi programskih usluga.

NKM ce proslediti fakture za plačanje godišnje takse kod svih licencirani koji ce se obavezati da dokaz o plačanju takse za licencu podnesu osobno u Kancelariji NKM-a ili putem e-maila u skaniranoj formi.

NKM upucuje sve pruzaoce audio-vizelnih medijskih usluga, da izvrše ovu zakonsku obavezu u okviru zakonom predviđenog roka.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE