Të licencuarit
2438 - Lajmi_i_plot | KPM

ODLAZE SE ROK ZA NOMINACIJE ZA JEDNOG ČLANA NKM-a

10 May 2018

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući se na član 11 Zakona za NKM-a Br.04/L-44, i Odlluku Škuptsine Republike Kosova Br.06-V-121, 24 aprila 2018 objavio je javni poziv za nominacije za jedan (1) član NKM-a iz redova manjinskih zajdenica. Rok za nominacije je istekao juče, 10 maja 2018.godine, u 16 časova.

NKM je primila nominacije koje su stigle u ovom roku, ali pošto nije pristigao odgovarajući broj nominacija, NKM je odlučila da odloži rok za primanje nominacija do 17 maja 2018, do 16 časova.

Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije na Republike Kosovu.

Primanje nominacija će početi od 11 maja 2018 do 17 maja 2018 godine u 16 časova.

Dokumenta za aplikaciju moraju se lično dostaviti Kancelariji NKM-a ili skenirana putem email arsimdreshaj@gmail.com.

Informacije u vezi kvalifikacija, procedure i formulari za nominacije za 
člana NKM-a možete naći na web stranici NKM-a: www.kpm-ks.org,  Paket Za Nominacije.

Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

  • elektronske pošte: arsimdreshaj@gmail.com
  • telefon na kontaktni broj 038 245 031,  kao i
  • lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza Pejton  10000, Priština.

 

Nezavisna Komisija za Medije