Të licencuarit
2439 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM-a ODRŽA ĆE KONSTITUTIVNI SASTANAK

08 June 2018

 

Nakon imenovanja članova NKM-a od strane Skupštine Republike Kosova , bazirajući se na član 15 Zakona Br . 04/L-44 o NKM-a, Komisija NKM-a  održa će se konstitutivni sastanak. 

Sastanak će se održati  15. aprila 2014, u kancelariju NKM-a , sa početkom u 11:30 časova.  

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE