2441 - Lajmi_i_plot | KPM

ZAVRŠEN JE ROK ZA JAVNU KONSULTACIJU ZA DVE NACRT UREDBE NKM-a

27 December 2013

 

Bazirajući na član 8 stav 2, Zakona o NKM-a Br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim zainteresovanim strankama za davanje pismenih komentara u vezi sa izmenom i dopunom ovih podzakonskih akata. 

KODEKS PONAŠANJA AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH SERVISA U REPUBLICI KOSOVO

UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA GODIŠNJE TAKSE ZA LICENCU NKM-a i MEMO OBJAŠNJENJA

Predstavnici audio-vizuelnih medijskih usluga i drugih zainteresovanih stranki imali su mogučnost da za 15. radnih dana od 09.decembra.2013.godine do 27.dcembra.2013.godine da podnesu pismeno svoje komentare

NKM objavljuje sve primljene  komentare od:

Nakon razrešenja Presednika NKM-a g.Shefki Ukaj i člana g-djice Vesne Jovanovič , javna debata u vezi pomenutih podzakonskih akata, pomera se do kompletiranja Komisije NKM-a sa novim članovima.

Za više informacija molimo posjetite web stranicu NKM-a: www.kpm-ks.org

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE