Të licencuarit
2459 - Lajmi_i_plot | KPM

MONITORING MEDIJSKOG IZVEŠTAVANJA TOKOM PRVE NEDELJE PREDIZBORNE KAMPANJE ZA LOKALNE IZBORE 2013

16 October 2013

 

IZVEŠTAJ

MONITORING MEDIJSKOG IZVEŠTAVANJA TOKOM PRVE NEDELJE PREDIZBORNE KAMPANJE ZA LOKALNE IZBORE 2013.

Nezavisna komisija za medije je odgovorna za sprovođenje Poglavlja VIII Zakona o opštim izborima od strane emitera, koji sadrži jasne definicije u vezi ponašanja „Medija tokom predizborne kampanje“.

U cilju procene saglasnosti audiovizuelnih medijskih servisa sa Poglavljem VIII ovog zakona, NKM je sprovela monitoring audiovizuelnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje za lokalne izbore 2013.

U monitoring je zastupljeno 25 audiovizuelnih medijskih servisa, odnosno 3 nacionalne televizije, 18 regionalnih i lokalnih televizija i 4 pružaoca programskih usluga (PPU).

Fokus monitoringa su bile vesti, izborne hronike, intervjui, debate i politički spotovi u udarno vreme gledanosti, tj. od 17:00 do 24:00 sata.

NALAZI MONITORINGA

Monitoring izveštavanja tokom prve nedelje predizborne kampanje certifikovanih političkih subjekata je pokazao da su, pored nekoliko manjih prekršaja, audiovizuelni medijski servisi izveštavali na pošten i nepristrasan način.

UTVRĐENI PREKRŠAJI I MERE NKM

Tokom ovog perioda, Odeljenje za monitoring i analizu (OMA) je identifikovalo osam (8)  audiovizuelnih medijskih servisa koji su napravili prekršaj, zato što nisu identifikovali političke reklame ili su prekoračili minute predviđene za emitovanje ovih političkih spotova

Nakon dopisa i komunikacije sa televizijama koje su napravile prekršaj, naredni monitoring je pokazao da su one usaglasile svoje delovanje sa Poglavljem VIII Zakona o opštim izborima i Uputstvom NKM o identifikaciji političkih reklama.

Jedan audiovizuelni medijski servis je prekršio Član 48. Zakona o izborima zato što je promovisao i bio pristrasan jednom kandidatu za Gradonačelnika opštine.

Tokom monitoringa je identifikovano i nekoliko reklamnih spotova, sastavni deo kojih su bila deca, što znači kršenje Kodeksa ponašanja audiovizuelnih medijskih servisa, odnosno Član 9.8. „Predstavljanje dece i maloletnika“ koji kaže:

„Predstavljanje i zastupljenost dece u različite reklamne spotove političkih stranaka je zabranjeno“.

NKM je u svim navedenim prekršajima pokrenula mere predviđene članom 30 Zakona o NKM.

ŽALBE PRIMLJENE TOKOM OVOG PERIODA

Za neizveštavanje o predizbornoj kampanji od strane audiovizuelnih medijskih servisa, odnosno  kršenje Člana 48 Zakona o izborima, NKM je primila dve žalbe.

Posle monitoringa programa za koje su podnete žalbe, NKM je preduzela zakonom predviđene mere. 

 

 

Detaljan izveštaj o izveštavanju o lokalnim izborima 2013. godine od strane licenciranih NKM će biti objavljen po završavanju predizborne kampanje 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE