Të licencuarit
2466 - Lajmi_i_plot | KPM

SASTANAK KOMISIJE NKM-a

01 October 2013

Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak.
Sastanak ce se odrzati 1 oktobra 2013. u kancelariji NKM-a sa pocetkom u 13:00 casova.

Dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog  reda,
2.    Usvajanje zapisnika zadnjeg sastanka,
3.    Razmatranje i  dopune nacrt  Strategiji  " Prelazak sa Analognog na Digitalno Emitovanje u Republiku Kosovo"

Ostalo:

4.    Odredzenje denvnog  reda za nardeni satanik.