Të licencuarit
2472 - Lajmi_i_plot | KPM

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH KOMENTARA U VEZI SA STRATEGIJOM NKM-a ZA PRELAZAK NA DIGITALNO EMITOVANJE

22 July 2013

Na sastanaku  odrzanom 18 jula 2013 godine, Komisija NKM usvojila izmenjeni i dopunjeni tekst Nacrta Strategije- Prelazka  sa analognog na digitalno emitovanje u Republici Kosova.

Bazirajuci se na Član 8 Zakona br. 04/L-44 o NKM, NKM daje na raspolaganje  tekst Nacrta Strategije “ PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE U REPUBLICI KOSOVA”. za  javnu raspravu i komentare svim zainteresovanim  strankama i relevantnim institucijama Republike Kosova .

Rok slanje pismenih komentara je od 22. jula do 9. avgusta 2013.

NKM ceka  vaše komentare koji  mozete poslati u info@kpm-ks.org

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE