Të licencuarit
2478 - Lajmi_i_plot | KPM

SASTANAK KOMISIJE NKM-a

21 June 2013

Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak.
Sastanak ce se odrzati 24 juna 2013. u kancelariji NKM-a sa pocetkom u 13:00 casova


Dnevni red:


 

  1. Pitanja i odgovori
  2. Odgovor Glavnog Revizora
  3. Tromesečno Izveštaj NKM-a Skupštini Kosovo
  4. Usvajanje Uredbe o procjeni aplikacije za dozvole NKM-a
  5. Diskucije-Stav u vezi poismo-zahteva gdj. Sandra Bašić-Hrvatin
  6. Diskucije-Stav o eksperimentalnoj fazi za digitalno emitovanje
  7. Diskucije-Stav o privlačenju AMPEK-a s radne grupe za nacrtovanje Zakona o Digitalizaciju


Ostalo:
 

  • Dopis Ureda Premijera za Strategijsko Planiranje-Rushd Halilia
  • Odgovor od NKM--a, zahtjev od 3 juna 2013, Privatna televizija Kosovo licencirane  za zemaljsku emitovanje
  • Stavovi Radne Grupe Grupe za Ekonomska Pitanja