Të licencuarit
2480 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM ODRŽALA SVOJ REDOVNI SASTANAK

06 June 2013

 

Komisija NKM je na svom redovnom sastanku, održanom 6. juna 2013. godine, razmotrila sledeće slučajeve za licenciranje i donela sledeće odluke: 

  • Odluku o promeni lokacije sistema za emitovanje „Radio Hit Laser“, „Radio Shqip FM“, „Radio Vizion” i „Radio Kosova e Lirë”;
  • Odluku od licenciranju 3 kablovska operatera (KO): KO “Elektroni” u Žuru, Prizren, KO „BB Herc” u Štrpcu i KO „EGC” u Prizrenu;
  • Odluku o licenciranju pružaoca programskih usluga (PPU): PPU „RTK 3-NEWS”, PPU „RTK 4-ART”, PPU „MBTV”;
  • Odluku o promeni imena PPU „Star Movies”, i
  • Odluku o proglašenju licence PPU „3TV“ nevažećom (na zahtev vlasnika); 

Slučaj  TV Zoom/Globus Produkcija, o promeni vlasništva i promeni lokacije sistema za emitovanje, Komisija NKM je odlučila da razmotri na narednom sastanku.

   

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJ