Të licencuarit
2482 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM JE ODRŽALA JAVNU KONSULTACIJU O PREDLOGU UREDBE ZA PROCENU APLIKACIJA ZA LICENCU NKM

29 May 2013

 

Nezavisna Komisija  za Medije (NKM) je, u skladu sa Članom 8. Zakona br. 04/L-44 o NKM, održala javnu konsultaciju o predlogu uredbe za procenu aplikacija za licencu NKM.

Debatu je otvorio Predsednik NKM g. Šefki Ukaj (Shefki Ukaj) zahvaljujući predstavnicima audiovizuelnih medijskih servisa na učešću, kao i svim ostalim učesnicima.  On ih je istovremeno pozvao da daju svoj doprinos iznoseći svoje komentare.

Tokom iznošenja komentara na predlog uredbe, učesnici su izrazili i svoju zabrinutost u vezi sa bodovanjem aplikacija u odnosu na poštovanje pravila NKM i tražili su da se smanji kriterijum bodova, budući da je isti veoma visok i da zbog ovih kriterijuma na samom početku može doći do neravnopravne konkurencije.

Učesnici su ocenili da je predlog uredbe urađen na veoma profesionalan način.

NKM je na kraju sastanka obećala da će uzeti u obzir sve osnovane i argumentovane komentare.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE