Të licencuarit
2484 - Lajmi_i_plot | KPM

SASTANAK KOMISIJE NKM-a

27 May 2013

Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak.
Sastanak ce se odrzati 28 maja 2013. u Kancelariji NKM-a sa početkom u 13:00 časova

Dnevni red: 

1.    Usvajanje dnevnog  reda

2.   Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog  23 maj 2013 godine

3.   Pitanja i odgovori

4.   Usvajanje pet (5) Uredba NKM-a :


 

  • NKM2013/01 UREDBA O ZAŠTITI DECE I MALOLETNIKA U AUDIOVIZUELNIM MEDIJSKIM USLUGAMA,
  • NKM2013/02 UREDBU O AUTORSKIM PRAVIMA NA POLJU EMITOVANJA I RE-EMITOVANJA,
  • NKM2013/03 UREDBU O KOMERCIJALNIM AUDIO-VIZUELNIM KOMUNIKACIJAMA,
  • NKM2013/03 OPŠTA PRAVILA I USLOVI LICENCE NKM-a
  • NKM2013/03 UREDBA NKM-a ZA IZDAVANJE LICENCE NKM-a-Prvi deo,


5.      Budzetska Okružnica  2014

 Ostalo:

 

6.      Odredzenje denvnog  reda za nardeni satanak 
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE