Të licencuarit
2487 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM JE ZAVRŠIO RADOVE NJENOG REDOVNOG SASTANKA

23 May 2013

 

Na sastanku održanom 23 maj 2013, Nezavisna Komisija za Medije (NKM), nakon usvajanja Agende i verbalnog procesa, razgovarala je:

  • Za akcioni plan dopune Nacrta Strategije sa prelaska iz analognog na Digitalni sistem u Republici Kosovo kao i
  • Nacrt Zakona za Digitalizaciju 

NKM će nastaviti sa radon dopune  nacrta-strategije na prelaz na digitalno transmitovanje, i odlučila je da formira jednu posebnu Komisiju  koja će izvršiti analizu delova strategije na zahtev Vlade Kosova. Ova Komisija posebnu pažnju će posvetiti Tehničkom delu i onom Ekonomskom nacrta-strategije, i gde će se koordinirati sa zainteresovanim stranama za dalji posao i konsultovaće eksperte u tim određenim poljima. 

Takođe, NKM posebnu pažnju je posvetio Nacrt –Zakonu  za Digitalizaciju,  čiji je sponzor  Ministarstvo Za Ekonomski razvoj (MER). Za ovaj nacrt-zakona, NKM je izrazila svoju zabrinutost i svoje primedbe, koja će preko jednog pisma uputiti MER-u i istovremeno će informisati lokalne vlasti, međunarodne, medije kao i civilno društvo sa  njenim sadržajem. 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE