Të licencuarit
2488 - Lajmi_i_plot | KPM

ODRZACE SE SASTANAK KOMISIJE NKM-a

21 May 2013

 Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak.
Sastanak ce se odrzati 23 maja 2013. u kancelariji NKM-a sa pocetkom u 13:00 casova

Dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog  reda
2.    Usvajanje zapisnika sa sastanka odrzanog  16 maj 2013 god
3.    Razmatranje nacrt zakona za digitalizaciju
4.    Razmatranje akcionog plana za dopunu strategije za digitalizaciju


Ostalo: 

5.    Naredni satanak