Të licencuarit
2493 - Lajmi_i_plot | KPM

ODRZACE SE SASTANAK KOMISIJE NKM-a

15 May 2013

Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak.
Sastanak ce se odrzati 16 maja 2013. u kancelariji NKM-a sa pocetkom u 13:00 casova

Dnevni red: 

1.    Usvajanje dnevnog  reda
2.    Razmatranje zapisnika sa sastanka odrzanog  3 maj 2013 god
3.    Analiza komentara Izvrsne Kancelarije u vezi javnih kometara  koje je NKM dobila za nacrt uredbu NKM – nacert:

 

  • UREDBU O DISTRIBUCIJI AUDIO VIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA KAO I RADIO MEDIJSKIH USLUGA PREKO OPERATORA MREŽE  i
  • UREDBU O PROCENI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE NKM

i promena ovih nacrt uredbi na bazi komentara Izvrsne  Kancelarije i javnih komentara 

4. Ostalo: 

Odrdjivanje dnevnog reda za buduci sastanak

Naredni satanak