Të licencuarit
2498 - Lajmi_i_plot | KPM

ODBOR ZA ŽALBE USVOIO POSLOVNIK O RADU

15 April 2013

 

Na sastanku održanog 15. aprila 2013, Odbor za Žalbe u sastavu: DautKrasniqi predsednik i članovi Albinon Kelmendi i Sulejman Klinaku usvojio je Uredbu: BA 2013/01 POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA ŽALBE koji ce stupiti  na snagu na dan usvanja iste. 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE