Të licencuarit
2506 - Lajmi_i_plot | KPM

ODRŽACE SE 24-ti SASTANAK NKM-a

03 April 2013

 Dnevni red sastanka 
Održace se 24-ti sastanak Nezavisne Komisije za Medije. Sastanak održace se
4 Aprila  2013 s pocetkom u 13:00 casova, u Kancelariji  NKM Dnevni red: 


 

  • Usvajanje dnevnog reda
  • Usvajanje zapisnika  od sastanka 28-og marta 2013 godine
  • Usvajanje Nacrta Uredbe o proceni zahteva za izdavanje licence kako bi se poslala za javne komentare
  • Dopis za KTV
  • Razmatranje komentara koje smo dobili do 15 marta 2013 u vezi nacrta uredbi NKM


Ostalo: 
 

  • Naredni satanak