Të licencuarit
2515 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM PRODUZAVA MANDAT NAILE SELIMAJ-KRASNIQI ZA TRI GODINE

26 February 2013

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajuci na Zakon za Nezavisnu Komisiju za Medije Br. 04/L-44 člana 18, paragraf 1, Zakon Br. 03/L-149 o Civilnoj Službi Rrepublike Kosova i bazirajuči se na Uredbi BR. 06/2012 za Visoke Upravne Pozicije u Civilnoj Službi Republike Kosovo, sa Odlukom Br. Ref. 1302/397/KPM/sh.u, produzava mandat za tri (3) godine Nailji Selimaj-Krasniqit kao Izvrsni Šef u Nezavisnoj Komisiji za Medije.


Odluku Nezavisne Komisije za Medije Br. Ref. 1302/397/KPM/sh.u
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE