Të licencuarit
2516 - Lajmi_i_plot | KPM

MAKEDONSKI SAVET ZA RADIODIFUZIJU POSETIO NKM

22 April 2013

 

Nezavisna Komisija za Medije je danas dočekala Makedonsku delegaciju Saveta za radiodifuziju, u sledećem sastavu: Zoran Trajčevski, predsednik i Selajdin Xhezairi i Selver Ajdini, članovi Saveta za radiodifuziju Makedonije.

Tokom sastanka su razmenjena mišljenja i predlozi o rešavanju problema i izazova sa kojima se suočavaju obe institucije, a posebno u aspektu obaveza koje proizilaze iz procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa. 

Predsednik Komisije NKM, Shefki Ukaj, je upoznao goste sa naporima NKM u pogledu regulisanja oblasti elektronskih medija, kao i o pripremama za uspostavljanje pravne infrastrukture za audiovizuelno emitovanje. Na sastanku je takođe razgovarano i o daljem razvoju odnosa između NKm i Agencije za radiodifuziju Republike Makedonije. 

Delegacija iz Skoplja je pokazala spremnost Makedonskog radiodifuznog regulatora da svojim iskustvom pomogne NKM u procesu digitalizacije, kao i intenzifikaciji kontakta i recipročnih poseta u cilju efikasne saradnje i koordinacije. 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE