Të licencuarit
2524 - Lajmi_i_plot | KPM

MINISTAR RADA I SOCIJALNE POLITIKE U POSETI NKM-u

10 December 2012

Ministar Rada i Socijalne Politike (MRSP), gosp. Nenad Rašić je danas posetio Nezavisnu Komisiju za Medije. Na ovom sastanku gosp. Rašić je pokazao interesovanje za tok procesa Strategije za prelazak na digitalne platforme elektronskih medija u Republici Kosovo. 

Predstavnici NKM-a, predsednik Shefki Ukaj, podpredsednik Xhemail Krasniqi i članica komisije Drita Begolli, su se zahvalili na poseti Ministra Rašića i pritom ga obavestili o angažovanju NKM-a i dosadašnjim naporima uloženih u izradu nacrta Strategije  “Prelaska sa analognog na digitalno emitovanje”, koja će tokom ovog meseca biti dostavljena Vladi  Republike Kosovo na usvajanje. 

Ministar je tokom sastanka izrazio svoju spremnost da pruži podršku realizaciji strategije za digitalno emitovanje, posebno zbog toga što će njegovo ministarstvo imati veoma važnu ulogu u realizaciji ove strategije, posebno u socijalnoj sferi, kada će jedan deo stanovništva  imati potrebu za podrškom od strane ovog ministarstva. Na sastanku je pomenuto da će doći do uzajamne saradnje između MRSP-a i NKM-a.

Isto tako vredi napomenuti da je na ovom sastanku učestvovao i poslanik iz redova SLS-a, Milivoje Stojanović koji se interesovao o frekvencijama za radio stanice za srpsku zajednicu iz Prilužja u opštini Vučitrn. 

Povodom ovog pitanja, vršilac dužnosti Načelnika gosp. Luan Latifi je objasnio koje su procedure za dobijanje frekvencije, a pritom je napomenuo da se dodela frekvencija kao opšteg dobra koje treba da služi građanima obavlja javno i transparentno putem otvorenog konkursa, pa na osnovu datog konkursa treba ispuniti uslove predviđene za dobijanje licence za emitovanje. Ali pre ispunjavanja pomenutih procedura, gosp. Latifi je rekao da NKM prethodno treba da obavi analizu plana frekvencija da bi pronašli slobodne frekvencije ( na određenoj teritoriji) a onda se po potrebi te frekvencije javno ponude kao slobodne.   
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE