Të licencuarit
2700 - Lajmi_i_plot | KPM

6. SEPTEMBRA 2018 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

05 September 2018

Sledići sastanak NKM-a će se održati 6 septembar  2018, s’početkom u 11:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE