2705 - Lajmi_i_plot | KPM

26. OKTOBRA 2018 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

24 October 2018

Sledići sastanak NKM-a će se održati 26 tetor  2018, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE