Të licencuarit
2709 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

10 December 2018

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 6. decembra 2018. godine, vođena od strane predsednika NKM-a, g. Muja FERATI, održala je jedanaesti redovni sastanak za 2018. godinu.

Nakon usvajanja agende, usvojen je zapisnik sa prethodnog sastanka.

Komisija je razmatrala nekoliko pravnih slučajeva koji su se odnosili na kršenja zakonodavstva NKM-a, odnosno kršenje Uredbe KPM-2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama. Vezano za kršenja ove uredbe, razmatrani su sledeći slučajevi:

Nakon razmatranja ovih slučajeva Komisija NKM-a je došla do zaključka da svi navedeni subjekti su prekršili Uredbe NKM/2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama.

Komisija je odlučila da se obavezuju svi navedeni subjekti da u roku od deset (10) dana vrše kategorizaciju sadržaja koji se prenosi, da vrše najavu pre početka sa verbalnim i zvučnim signalom i da identifikuju odgovarajućem vizuelnim simbolom tokom celog vremena prema kategorizaciji programa definisana Uredbom NKM- 2013/01.

Takođe se obavezuju svi navedeni subjekti da, na osnovu člana 3. stav 5. Uredbe NKM -2013/01, izdaju praktički kôd u kome će se definisati samo-uređivački standardi za prenos programa koji mogu imati štetan uticaj na decu i maloletnike, a da ovaj usvojeni kôd  donose u NKM-u u roku od trideset (30) dana.

Dok vezano za prekršaje vršeni do sada, Komisija je odlučila da sankcioniše sve navedene subjekte sa merom sancionisanja-upozorenje, u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM-u, za kršenje člana 6, stava 3. i 4. i člana 7, stava 1. i 3. Uredbe o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama NKM 2013/01.

Takođe na ovom sastanku NKM je obradila i nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja:

  • Gurmania Channel –Zahtev za licenciranje PAMU preko operatora za distribuciju;
  • Pro 1 – Zahtev za licenciranje PAMU preko operatora za distribuciju;
  • Tv Non Stop Shop –Zahtev za promenu šeme programa i naziva;
  • TV 21 – Preporuka za povratak kanala 48;
  • Kugo Tv –Zahtev za licencu operatera za distribuciju- platforma OTT.

Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je odobrila zahteve za licencu PAMU-a preko operatera za distribuciju, promenu šeme programa i naziva kao i zahtev za licencu operatora za distribuciju- platforme OTT.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE