Të licencuarit
2711 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA KOMENTARE

26 December 2018

Na sastanku održanom 21. decembra. 2018. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) odobrila je za javnu raspravu  nacrt uredbe:

-    NACRT UREDBE O VLASNIŠTVU I KONCENTRACIJI PRUŽAOCA AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA

NACRT UREDBE O PODRŠCI PRUŽAOCIMA AUDIO I AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA SA LOKALNIM I REGIONALNIM ZEMALJSKIM POKRIVANJEM

Bazirajuci se na član 8, stav 2, Zakona br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenih komentar u vezi sa ovo Uredbe.

NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede od 26 decembar 2018, do  31. mart 2019 do 16:00 casova.

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Car Justinijan br.124 Gradić Pejton, 10000 Priština ili ih možete poslati preko:

 • elektronske pošte: info@kpm-ks.org,

Molimo vas nađite u prilogu Memorandum Objašnjenja.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE