Të licencuarit
3036 - Lajmi_i_plot | KPM

31. JANUARA 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

29 January 2019

Sledići sastanak NKM-a će se održati 31 januara  2019, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE