Të licencuarit
3059 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM PRISUSTVOVAO NAUČNOJ KONFERENCIJI ORGANIZOVANOJ POVODOM 20. GODIŠNJICE OSNIVANJA AUTORITETA AUDIOVIZUELNIH MEDIJA REPUBLIKE ALBANIJE (AMA)

04 May 2019

Dana 3. maja 2019. godine, delegacija Nezavisne komisije za medije (NKM), kojom je predsedavao predsednik NKM-a g. Muja FERATI i V.D. Izvršnog načelnika NKM-a g. Luan LATIFI, učestvovala je na događaju obeležavanja 20. godišnjice osnivanja Autoriteta audiovizuelnih medija (AMA), Republike Albanije.

Prvobitno je delegaciju NKM-a primio predsednik AMA-e, g. Gentian SALA i Asoc. prof. Dr g. Mark MARKU, šef Odjela za novinarstvo i komunikacije u UT-u, koji su bili organizatori konferencije pod nazivom “Audiovizualno medijsko tržište, ponašanje publike i regulatorni okvir”. Predsednik Nezavisne komisije za medije, g Muja FERATI je održao govor, pozdravljajući početak naučne konferencije. G. FERATI je predstavio svoju ocenu saradnje NKM-a sa AMA, predstavio je ulogu i mandat NKM-a i nedavne događaje u vezi sa digitalizacijom na Kosovu.

Tokom njegovog govora, g. FERATI je takođe ukazao na značaj medijskog pluralizma na Kosovu. Izazov koji je aktuelan od strane regulatora uopšte. Tokom njegove prezentacije na održanoj konferenciji, g. FERATI je takođe posebno naglasio i ulogu regulatora u odnosu na medijsko obrazovanje, kao novu platformu u oblasti regulacije medija.  

Glavne teme tretirane na Konferenciji bile su: medijsko tržište i audiovizuelni operateri; ponašanje publike i programiranje; regulacija i samoregulacija kao odgovor na tehnološki razvoj.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE