Të licencuarit
3077 - Lajmi_i_plot | KPM

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE ODRŽALA REDOVNI SASTANAK

23 September 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 19. septembra 2019. godine, pod vođstvom predsednika NKM-a, gdina. Muja FERATI, održala svoj deseti redovni sastanak za 2019. godinu.

Komisija je prvo usvojila dnevni red sastanka a zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je, na osnovu pristiglih zahteva kao i stalnog interesovanja kandidata za licence za pružanje audio-medijskih usluga, procenila potrebu i mogućnost proglašenja slobodnih frekvencija u nekim opštinama Republike Kosovo.

Procenjeno je ukoliko postoji nedostatak audio-medijskih usluga na lokalnom i regionalnom nivou, uključujući ovde i nedostatak audio-medijskih usluga na jeziku manjina, nedostatak medijskog pluralizma ili potrebu za daljem razvijanju ovog pluralizma. Ova procena je vršena na osnovu Zakona o NKM-u, odnosno člana 9. ovog zakona, koji definiše politiku prenosa u Republici Kosovo.

NKM je takođe potvrdila i tehničke mogućnosti za slobodne frekvencije, koje su u skladu sa frekvencijskim planom Republike Kosovo i da iste mogu se raspisivati konkursom za davanje na korišćenje kandidatima koji najbolje ispunjavaju kriterijume konkurisanja. Stoga je Komisija odlučila da raspiše javni konkurs za davanje novih licenci za prenos radio programa u pet (5) opština Republike Kosovo: Prištini, Peći, Đakovici, Istoku i Elezu Hanu.

Komisija je takođe razgovarala o radu koji se vrši na pripremama za proces praćenja medija tokom izborne kampanje.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE