Të licencuarit
3098 - Lajmi_i_plot | KPM

Odluke sa poslednjeg sastanka Nezavisne Komisije za Medije

21 October 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 18. oktobra 2019. godine, održala je svoj redovni sastanak. Nakon usvajanja dnevnog reda, usvojen je i zapisnik sa prethodnog sastanka.

U nastavku sastanka, NKM je usvojila „Izveštaj o praćenju pružaoca audio-vizuelnih medijskih usluga tokom kampanje za prevremene izbore 2019. Izveštaj sa detaljnim nalazima iz praćenja audio-vizuelnih medijskih usluga već je objavljen na veb stranici NKM-a.

U vezi sa evidentiranim kršenjima tokom praćenja pružaoca audio-vizuelnih medijskih usluga (PAMU) tokom kampanje za prevremeni izbore 2019. godine, NKM je pokrenula nekoliko pravnih slučajeva povezanih sa kršenjem zakonodavstva Nezavisne komisije za medije, odnosno Etičkog kodeksa za pružaoce medijskih usluga KPM-2016/03 i Uredbe KPM-2017/07 o komercijalnim audio-vizuelnim komunikacijama kao i Poglavlja VIII. Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo br. 03/L-073, za čije sprovođenje je odgovorna NKM.

Komisija NKM-a razmotrila je sve ove slučajeve kršenja zakona. Nakon razmatranja došla je do zaključka da svi ovi slučajevi su subjekti koji su utvrđeni da su kršili zakonodavstvo i odlučeno je kao u nastavku:

RTK1 - sankcionisana je merom „Primedba“ zbog kršenja Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo;

KTV - sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 2.000 (dve hiljade) evra zbog kršenja Etičkog kodeksa za pružaoce audio-vizuelnih medija i Uredbe o komercijalnim audio-vizuelnim komunikacijama;

Klan Kosova – sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 3.000 (tri hiljade) evra zbog kršenja Etičkog kodeksa za pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga i Uredbe o komercijalnim audio-vizuelnim komunikacijama;

TV Puls –sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 2.000 (dve hiljade) evra zbog kršenja Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo i Etičkog kodeksa za pružaoca audio-vizuelnih medijskih usluga;

TV Herc –sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 2.000 (dve hiljade) evra zbog kršenja Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo i Etičkog kodeksa za pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga;

TV Gračanica –sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 2.000 (dve hiljade) evra zbog kršenja Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo i Etičkog kodeksa za pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga;

TV Most –sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 2.000 (dve hiljade) evra zbog kršenja Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo i Etičkog kodeksa za pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga;

Rrokum TV –sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 2.000 (dve hiljade) evra zbog kršenja Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo;

TE 7 –sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 4.000 (četiri hiljade) evra zbog kršenja Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo i Uredbe o komercijalnim audio-vizuelnim komunikacijama;

TV 21- sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 1.000 (hiljadu evra) zbog kršenja Uredbe o komercijalnim audio-vizuelnim komunikacijama;

TV Dukagjini –sankcionisana je merom novčana kazna u iznosu od 4.000 (četiri hiljade) evra zbog kršenja Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo i Uredbe o komercijalnim audio-vizuelnim komunikacijama.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE