Të licencuarit
3129 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenja sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

16 December 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 12. decembra 2019. godine, pod upravljanjem predsednika NKM-a, g. Muja FERATI, održala je svoj trinaesti redovni sastanak za 2019. godinu.

Na početku sastanka, Komisija je usvojila dnevni red i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

Uz nastavku sastanka, Komisija NKM-a je razmatrala nekoliko zahteva vezano za licenciranje. Ovi zahtevi odnosili su se na obnavljanje licence kao i na zahteve za licenciranje PAMU-a sa prenosom preko distributivnih operatera.

Komisija je razmotrila sledeće slučajeve licenciranja:

 • Tribuna Channel - preporuka za obnavljanje licence za PAMU;
 • TV Arta - preporuka za obnavljanje licence za PAMU;
 • Ekran - Film Buçko - preporuka za licenciranje kao PAMU;
 • Ekran - Film  Autokton- preporuka za licenciranje kao PAMU;
 • Ekran – Film Apsolut - preporuka za licenciranje kao PAMU;
 • Ekran - Doku Univers - preporuka za licenciranje kao PAMU;
 • Ekran – Film Ikon - preporuka za licenciranje kao PAMU;
 • Ekran - Musicalb - preporuka za licenciranje kao PAMU;
 • Ekran – Music super hits - preporuka za licenciranje kao PAMU i
 • Ekran News - preporuka za licenciranje kao PAMU;

Nakon razmatranja preporuka Izvršne Kancelarije za svaki slučaj licenciranja, Komisija je došla do zaključka da sve aplikacije su ispunile zakonske kriterijume NKM-a. Prema tome, Komisija je odlučila da odobri sve zahteve za licenciranje PAMU-a preko distributivnih operatora kao i zahteve za obnavljanje licence.

Komisija je razmotrila nekoliko pravnih slučajeva koji se pravili prekršaje zakonodavstva NKM-a, odnosno kršenje Etičkog Kodeksa za pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga i Uredbe KPM-2016/01 o distribuciji pružatelja audio-vizuelnih medijskih usluga. Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija NKM-a je došla do zaključka da svi gore pomenuti subjekti su prekršili zakonodavstvo NKM-a i odlučila je kao sledeće:

 • Slučaj KTV-a, na osnovu žalbe porodice Istogu. Što se tiče žalbe u ovom slučaju, Komisija je nakon razmatranja odlučila da zatraži od KTV-a da u roku od 7. dana nakon prijema ove odluke putem prenosa izvini žalioca zbog prenosa ličnih podataka o zdravstvenom stanju njihovog sina, kao što je utvrđeno članom 30. stav 1. tačka 2. Zakona o NKM-u.
 • Žalba distributivnog operatora ART Motion protiv distributivnog operatera Kujtesa Net za ponovni prenos nekoliko turskih kanala bez prava prenosa. Vezano za žalbu u ovom slučaju, Komisija nakon razmatranja odlučila je da naloži Kujtesa Net da odmah prekine ponovni prenos turskih kanala: A HABER, TGRT HABER, TRT 1, TRT HABER, TRT TURK, TRT MUSIC, TRT BELGESEL kako bi postupio u skladu sa članom 4. stav 1. Uredbe NKM-2016/01. Tužena strana se sankcioniše 'Napomena', u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM-u o kršenju člana 4. stav 1. Uredbe NKM-a 2016/01. Ukoliko tužena strana nakon pravosnažnosti ove odluke ne skine gore pomenute turske kanale sa platforme za distribuciju, Komisija NKM će preduzeti druge mere sankcija protiv tužene u skladu sa članom 30. zakona o NKM-u.
 •  Žalba distributivnog operatora ART Motion protiv distributerskih operatora zbog ponovnog prenosa kanala ALSAT-M bez prava prenosa: Bledi, Fiberlink, Galaktika, Kadria Net, Kumanova Cable, Tel Communnications, Telkos, Isp Broadcast, Kujtesa Net. U vezi žalbe za ove slučajeve, nakon njihovog razmatranja, Komisija je odlučila da naredi gore navedeno distributivnim operaterima da odmah prekidaju ponovni prenos kanala ALSAT M kako bi postupali u skladu sa članom 4, stav 1, Uredbe KPM 2016/01. Tužene strane se sankcionišu sa 'Napomena', u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM-u za kršenje člana 4. stav 1. Uredbe KPM-2016/01. Ukoliko tužene strane nakon punovažnosti ove odluke ne skidaju kanal ALSAT M sa distributivne platforme, Komisija NKM-a će preduzeti dalje mere sankcije protiv gore navedenih distributivnih operatora u skladu sa članom 30. Zakona o NKM-u.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE