Të licencuarit
3137 - Lajmi_i_plot | KPM

31. JANUAR 2020 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

29 January 2020

Sledići sastanak NKM-a će se održati 31. januara  2020, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

  NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE