Të licencuarit
3138 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM objavljuje Izveštaj o Monitoringa "Zaštita Dece i Maloletnika u Audiovizuelnim Medijskim Uslugama"

31 January 2020

Svrha praćenja programskog sadržaja PAMU-a je bila procena njihove usklađenosti sa podzakonskim aktima NKM-a, u vezi sa zaštitom dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama, pa svrha ovog izveštaja je opis prekršaja identifikovani praćenjem PAMU-a, da putem ovog opisa i preporuka iz ovog izveštaja preduzmu mere od strane PAMU-a za zaštitu dece i maloletnika od štetnog programskog sadržaja i da se izbegne njihovo izlaganje takvim programskim sadržajima.

Nezavisna Komisija za Medije je neprekidno posvećivala posebnu pažnju u vezi sa primenom podzakonskih akata NKM-a od strane PAMU-a, u cilju zaštite ove osetljive kategorije društva od sadržaja koji može imati negativan uticaj na njihov fizički, mentalni i moralni razvoj.

U vezi sa tim je sprovedeno praćenje PAMU-a sa zemaljskim emitovanjem i PAMU-a opšteg karaktera koji rade preko OD-a, kako bi se procenila njihova usklađenosti sa podzakonskim aktima NKM-a koji se odnose na zaštitu dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama.

Pitanja koja se odnose na zaštitu dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama su predviđena na osnovu Zakona br. 04/L-44 o NKM-u i drugim podzakonskim aktima NKM-a, uključujući ovde:

  • NKM 2013/01 Uredbu o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama;
  • NKM-2016/03 Etički kodeks za pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga u Republici Kosovo;
  • NKM 2017/07 Uredbu o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama.

Uredba o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama u celosti posvećena zaštiti dece i maloletnika od sadržaja programa koji imaju štetan uticaj na njihov fizički, mentalni i moralni razvoj, uključujući zaštitu identiteta i poštovanja dostojanstva dece i maloletnika u audio i audiovizuelnim medijskim uslugama.

Na osnovu ove Uredbe se određuje i način kategorisanja, označavanja i vreme emitovanja takvih programa.

Za više detalja i podataka, čitav izveštaj možete pronaći ovde: Zaštita Dece i Maloletnika u Audiovizuelnim Medijskim Uslugama.