Të licencuarit
3185 - Lajmi_i_plot | KPM

Obavestenje za licecniranima - NKM odloženo rok za godišnje finansijsko izveštavanje

26 March 2020

Godišnji finansijski izveštaj je zakonska obaveza licenciranih, određena Zakonom Br.04/L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije, odnosno članom 28, paragrafom 1, koji određuje:

“Licencirani medijski audiovizuelni prinosnici, treba da podnose godišnji izveštaj NKM, u kojem se obuhvata informacija u vezi programa i postupka, u skladu sa uslovima licence, zajedno sa detaljnim financijskim izveštajem i drugim informacijama predviđenim zakonom”.

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) uzimajući u obzir trenutnu situaciju stvorenu nakon pojave virusa COVID-19 na Kosovu i objavljivanja vanrednog stranja u javnom zdravstvu od strane Ministarstva Zdravlja, obaveštavamo vas da se odlaže rok za dostavljanje godišnjeg izveštaja.

Na osnovu ove situacije NKM, u cilju pružanja dodatne mogućnosti svim licecniranima, odlučio je da produži rok za izvešavanje, od 31.marta 2020.godine rok odlaže se do 30. aprila 2020.godine.

Zbog ograničenog vremena kretanja, NKM poziva licencirane da godišnje finansijske izveštaje dostave putem e-maila: info@kpm-ks.org.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE