3196 - Lajmi_i_plot | KPM

18. JUNA 2020 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

15 June 2020

Sledići sastanak Nezavisne Komisija za Medije će se održati 18. juna 2020, s’početkom u 13:30 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE