3204 - Lajmi_i_plot | KPM

Obeveštenje

09 July 2020

Obaveštavamo vas da zbog jednog slučaja koji je identifikovan sa  COVID 19 u osoblju Izvršne Kancelarije NKM-a, kao i na osnovu odluke Vladeza smanjenje osoblje u institucijama, Izvršna Kancelarija NKM-a radi sa izuzetnim smanjenim osobljem. Izvršna Kancelarija deluje u potpunosti u skladu sa merama koje su odredili NIPHK i Vlada Republike Kosova.

U vezi stim, upućujemo vas da za bilo koji zahtev koji imate da se obraćate samo putem e-maila na  info@kpm-ks.org.

Hvala na razumevanju!                                                                                                                                                                

Izvršna Kancelarija NKM-a