Të licencuarit
3205 - Lajmi_i_plot | KPM

Reagovanje NKM-a o vezi komercijalne komunikacije sa neodgovarajucim sadrzajem

04 August 2020

Izvršna kancelarija NKM-a oštro reaguje na komercijalnu komunikaciju, koja se prenosi za kompaniju "Candeo Furniture", putem Pružaoca Audio-vizuelnih Medijskih Usluga (PAMU).

Na osnovu monitoringa i analize ovog sadržaja, Izvršna Kancelarija NKM-a je procenila da je prenos ove komercijalne komunikacije u suprotnosti sa pravilima NKM-a. Štaviše, takođe i štetno za javnost.

Uredba o Audiovizuelnim Komercijalnim Komunikacijama predviđa: "Komercijalne komunikacije koje uključuju bezrazložno nasilje ili pretnju nasiljem treba zabraniti".

Što se tiče korištenog jezika, prema Etičkom Kodeksu, PAMU ne bi smeli da emituju nijedan materijal koji sadrži vulgaran i uvredljiv jezik.

S obzirom na zakonske i etičke obaveze prema javnosti, Izvršna Kancelarija UPUĆUJE sve licencirane od NKM, a radi javnosti, onlajn medije/društvenе mrežе (uzimajući u obzir zaštitu opšteg javnog interesa), da vode računa prilikom prenošenja sadržaja koji su društveno osetljivi u celini.

 

Izvršna Kancelarija NKM-a