Të licencuarit
3211 - Lajmi_i_plot | KPM

Potpisan Memoranduma o Saradnji za Izborni Proces

30 September 2020

Danas, 30. septembra 2020. godine, Izvršni Šef NKM-a g. Luan LATIFI, učestvovao je  na ceremoniji potpisivanja Memoranduma o Saradnji za Izborni Proces, čiji je deo sa još pet institucija: Centralna Izborna komisija (CIK); Kosovska Policija (KP); Državni Tužilac (SP); Izborno Veće za Žalbe i Predstavke (IPŽP) i Sudski Savet Kosova (SSK).

Svrha ovog memoranduma je da poveća nivo saradnje i kontinuiranu institucionalnu koordinaciju između strana potpisnica, da spreči zakonska kršenja i da efikasno istraži, procesuira i presudi sve slučajeve koji su u suprotnosti sa zakonima, izbornim pravilima ili krivičnim delima protiv prava glasanje u svim fazama izbornog procesa.

Ovim memorandumom potpisnici imaju za cilj sprečavanje kršenja izbornih zakona i pravila, kao i istragu, krivično gonjenje i krivično gonjenje lica koja čine krivična dela protiv glasačkih prava i koordinaciju međuinstitucionalnih akcija u rešavanju izbornih slučajeva efikasno i transparentno.

Ovaj događaj je organizovao Institut za Demokratiju za Razvoj (D4D).

Nezavisna Komisija za Medije