3214 - Lajmi_i_plot | KPM

Redovni sastanak između NKM-a i Odeljenja Novinarstva Univerziteta  Priština

07 October 2020

U okviru sasradnje između NKM-a i Odeljenja Novinarstva Univerziteta  Priština, danas u Kancelariji NKM-a održan je redovni sastanak sa njihovim predstavnicima.

Svrha  ovog sastanka bila je pokretanje i konkretizacija projekata koji se zasnivaju na Memorandumu o Saradnji, postignutom 8. januara 2020. godine.

Strane su se složile da zbog pandemijske situacije, ove godine da se angažuje ograničen broj studenata na praksi u NKM-u, odnosno u projektu koji ima za cilj istraživanje i analizu programskog sadržaja u vezi sa Rodnom Zastupljenošću u Medijima.

Saradnja između NKM-a i UP-a nastaviće se sa sledećim projektima, koji imaju za cilj da posluže medijskoj industriji i široj javnosti uopšte.

 

Nezavisna Komisija za Medije