3267 - Lajmi_i_plot | KPM

15. decembra 2020 sledeci sastanak NKM-a

10 December 2020

Sledići sastanak NKM-a će se održati 15.  decembra  2020, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde možete naći dnevni red sastanka

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE