Të licencuarit
3284 - Lajmi_i_plot | KPM

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

22 January 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), podstiče sve licencirane da deluju u skladu sa Uredbom o Komercijalnim Komunikacijama KPM 2017/07, odnosno članom 2, paragrafom 2 koji kaže da: “Političke komercijalne audiovizuelne komunikacije su dozvoljene samo tokom izbornih kampanja u skladu sa relevantnim važećim zakonima i uredbama”.

U skladu sa  članom 14, paragrafom 15 ove Uredbe utvrđeno je da: “Političke partije i koalicije ne mogu biti sponzori audio-vizuelnog programa osim za vreme predizborne promocije i u saglasnosti sa posebnim aktom”. Dok, paragraf 6 ovog člana predviđa: “Zabranjuje se reklamiranje političkih stranaka, koalicija i nezavisnih članova reprezentativnih tela, osim za vreme predizborne kampanje i u skladu sa posebnim aktom”.

Uzimajući u obzir zakonske obaveze i u cilju primene Uredbe o Komercijalnim Audiovizuelnim Komunikacijama KPM 2017/07, NKM nalaže svim licenciranim NKM-a da se uzdrže od emitovanja komercijalnih političkih komunikacija van perioda predizborne kampanje, uključujući ne emitovanje političkih reklama i sponzorisanje programa od strane političkih partija.

Izborna kampanja počinje od 3 do 12 februara 2021.godine.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE