Të licencuarit
3288 - Lajmi_i_plot | KPM

Zahtev Licenciranima NKM-a za dostavljanje godišnjih izveštaja za 2020 godinu

27 January 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) podseća sve licencirane da do kraja meseca marsa, čekamo da dostavite NKM-u godišnje izveštaje za 2020.godinu, kako bi izvršili vasu zakonsku obavezu koja je određena Zakonom Br.04/L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije, odnosno članom 28, pargrafom 1, koji glasi:

“Licencirani pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga, treba da podnose godišnji izveštaj NKM, u kojem se obuhvata informacija u vezi programa i postupka, u skladu sa uslovima licence, zajedno sa detaljnim financijskim izveštajem i drugim informacijama predviđenim zakonom”.

Godišnji izveštaji, sa zahtevanim podacima, treba da se dostave Kancelariji NKM-a najkasnije do 31. marta 2021.godine. NKM vam garantuje da komercijalne osetljive informacije date u vašem godšnjem izveštaju neće otkriti nijednoj osobi, osim u slučaju kada se zakonom zahteva da se postupi drugačije.

U slučaju kada NKM smatra da informacije date u godišnjem izveštaju su nepotpune, obaveštavamo vas da NKM može da zatraži dodatne informacije kako bi kompletirala izveštaje i potvrdila tačnost traženih informacija.

Ne dostavljanje godišnjeg izveštaja predstavlja zakonski prekršaj kao osnovu za pokretanje   procedura  za sanskcione mere prema licecniranim, u skladu sa Zakonom NKM-a.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE