Të licencuarit
3289 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje za licencirane

01 February 2021

Nezavisna komisija za medije (NKM), na osnovu svog zakonskog mandata, kontinuirano monitoriše medije kako bi procenila njihovu usklađenost sa Zakonom o NKM-u i podzakonskim aktima NKM-a, u smislu sponzorstva i postavljanje u vestima i emisijama o aktuelnim temama.

NKM vas podseća da je sponzorstvo i postavljanje proizvoda u vestima i emisijama o aktuelnim temama zabranjeno Zakonom NKM-a i Uredbom NKM-2017/07 .

NKM pojašnjava licenciranom  da nije reč o zabrani svih oblika reklamiranja, već samo u nekim emisijama gde se rešavaju pitanja u vezi sa aktuelnostima koje su od javnog interesa.

Stoga, NKM zahteva od licenciranih da se pridržavaju pravila koja se odnose na zabranu sponzorisanja i postavljanje proizvoda i da NKM-a uvek ostaje  raspolaganju strankama da u svakom trenutku pruže pojašnjenja u vezi sa primenom ovih zakonskih zahteva.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE