Të licencuarit
3303 - Lajmi_i_plot | KPM

Održan je zajednički virtuelni sastanak u vezi sa sprovođenjem NPISAA obaveza za 2021. godinu.

10 February 2021

Nezavisna Komisija za Medije učestvovala je na virtuelnom sastanku koji su organizovali Kancelarija za Ekonomske Kriterijume i Unutrašnje Tržište - Kancelarija Premijera i Potkomitet SSP-a za Inovacije, Informaciono Društvo i Socijalne Politikue. Sastanak je trebalo da se održi u Briselu, ali zbog pandemijske situacije održan je virtualno.

Svrha ovog sastanka bila je izveštavanje o postignućima, ali i poteškoćama sa kojima se institucije susreću u vezi sa sprovođenjem obaveza iz Nacionalnog plana za sprovođenje SSP (NPISAA) za 2020. godinu i zaključcima sa sastanka Pododbora iz prošle godine. IMC je učestvovao u diskusiji Informacionog društva - audio-vizuelna politika i mediji.

Predstavnik NKM na sastanku bio je Izvršni Šef g. Luan Latifi, koji je predstavio dostignuća IMC tokom 2020. godine u ispunjavanju obaveza koje proističu iz PKZMSA, kao i poteškoće sa kojima se suočila institucija tokom 2020. godine, od kojih mnoge su posledica pandemije Covid-19.

Diskusija se fokusirala na sledeće ključne tačke:

  • usklađivanje zakonodavstva sa Direktivom o audio-vizuelnim medijskim uslugama 2018;
  • razvoj koji se odnosi na proces digitalizacije zemaljskog emitovanja;
  • razvoj događaja u vezi sa izmenama zakona o Nezavisnoj komisiji za medije;
  • oslobađanje digitalne dividende

Na kraju sastanka, glavni Izvršni Šef NKM, gospodin Latifi naglasio je da NKM ostaje posvećen postizanju ciljeva i sprovođenju obaveza koje proističu iz NPISAA.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE