3312 - Lajmi_i_plot | KPM

Memorandum o Saradnji potpisan između Nezavisne Komisije za Medije, Agencije za Ravnopravnost Polova (ARP) i Kosovskog Centra za Rodne Studije (KCRS)

09 March 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) u saradnji sa Kosovskim Centrom za Rodne Studije (KCGS) i Agencijom za Ravnopravnost Polova (ARP) potpisali su Memorandum o Saradnji.

Memorandum su potpisali gospodin Luan Latifi - Iizvršni Šef u NKM-u, gospođa Edi Gusia - Iizvršni Šef u ARP i gospođa Luljeta Demolli - Izvršni Direktor u KCRS. Ovom prilikom predstavnici tri institucije izrazili su zadovoljstvo postizanjem ovog sporazuma i obavezali se da će postići ciljeve memoranduma.

Cilj memoranduma je da definiše modalitete, instrumente i načine saradnje između strana potpisnica, kako bi se razvile aktivnosti na promociji rodne ravnopravnosti u medijima.

NKM, ARP i KCRS biće angažovani na sprovođenju istraživačkih projekata na teme koje se odnose na promociju rodne ravnopravnosti u medijima, organizaciju aktivnosti u vezi sa izgradnjom ljudskih kapaciteta u smislu promocije rodne ravnopravnosti u medijima, organizaciju aktivnosti podizanje svesti, konferencije i okrugli stolovi o pitanju rodne ravnopravnosti.

Potpisnice će takođe omogućiti korišćenje tehničkih i ljudskih kapaciteta kancelarije, pružanjem ekspertize u okviru sprovođenja zajedničkih projekata.

Sva istraživanja i analize iz zajedničkih projekata biće objavljena i biće na usluzi javnosti i medijskim profesionalcima.

Nezavisne Komisije za Medije