Të licencuarit
3357 - Lajmi_i_plot | KPM

26. maja 2021 odrzace je redovni sastanak NKM-a

21 May 2021

Sastanak NKM-a će se održati 26. maja 2021, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde možete naći dnevni red sastanka

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE