Të licencuarit
3364 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

28 May 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 26. maja 2021. godine, uz predsedavanje predsedavajućeg NKM-a, g. Xhevat Latifi, održala je peti redovni sastanak za ovu godinu. Komisija je prvo odobrila dnevni red sastanka, a zatim i zapisnike sa prethodnog sastanka.

Prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja, koji su se odnosili na licenciranje pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) sa emitovanjem putem mreže DO-a, zahtev za promenu imena, zahtev za promenu vlasništva, zahtev za licenciranje operatora distribucije.

Pregledani slučajevi licenciranja navedeni su na sledeći način:

  • Kiki Net LLC - Odluka o licenciranju operatora distribucije;
  • TV Festina - Odluka o promeni vlasništva.
  • RTV Dukađini - Odluka o licenciranju dobavljača medijskih usluga za emitovanje putem DO-a;
  • TG TV - Odluka o promeni imena u Target.
  • Paper TV - Odluka o licenciranju medijskih kuća sa emitovanjem putem DO-a.

Nakon razmatranja preporuka Izvršne Kancelarije za svaki slučaj izdavanja dozvola, Komisija je zaključila da sve prijave ispunjavaju zakonske kriterijume NKM i odlučila je da odobri sve preporuke.

Što se tiče kršenja utvrđenih tokom kampanje za vanredne izbore 2021. godine, NKM je pokrenula nekoliko pravnih slučajeva zbog nepoštovanja dnevnika A i B, koji se odnose na kršenje Poglavlja VIII Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo br. 03/L-073, za čiju je primenu odgovorna NKM.

Komisija NKM je pregledala sve ove slučajeve kršenja zakona i utvrdila da ovi PAMU: Kanal 10, TE7, Radio 7, Top Radio, Radio Gjilani, Radio Rinia, Radio Victoria, TV Vali, Radio Mak, Radio 7 Kosova, Radio klub FM, Radio Priština, Radio Urban FM Priština, Radio Dardanija, Radio Helik, Radio Urban FM Prizren, delovali su u suprotnosti sa članom 49, stav 7, zakona br. 03/L-073 o izborima, nedonošenjem dnevnika A i B.

Stoga je Komisija odlučila da ovi mediji treba da budu sankcionisani novčanom kaznom u iznosu od hiljadu (1000) evra, u skladu sa članom 30, stav 1.3, Zakona o NKM, zbog kršenja člana 49 stav 7 Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo.

Nakon sastanka, Komisija se pozabavila još nekoliko pravnih slučajeva:
  • Žalba Ervehe Gašija protiv TV Dukađini;
  • Telkos žalba protiv pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga Klan Kosova.

Komisija je razmatrala i pitanje pokretanja postupka za izmenu Uredbe o pružaocima audio i audiovizuelnih medijskih usluga KPM-2017/02, u vezi sa kriterijumima i postupcima za izdavanje dozvola za pružaoce audio i audiovizuelnih medijskih usluga putem mreže distributivnih operatora, Komisija je odlučila da pokrene postupak i uspostavi Radnu grupu za Uredbu o pružaocima audio i audiovizuelnih medijskih usluga NKM-2017/02.

 

Nezavisna Komisija za Medije