Të licencuarit
3375 - Lajmi_i_plot | KPM

Održan drugi sastanak Radne grupe za izmenu / dopunu Uredbe o Pružaocima Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga i Radne Grupe za izradu trogodišnjeg strateškog plana rada NKM-a.

16 July 2021

15. jula 2019. godine, u sedištu Nezavisne Komisije za Medije (NKM), održan je drugi sastanak Radne grupe za izmenu i dopunu Uredbe o Pružaocima Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga (Uredba - 2017/02).

Na osnovu odluke NKM-a sa sastanka održanog 23. marta 2021. godine, osnovana je Radna Grupa za izmenu i dopunu Uredbe o Pružaocima Audio i Audiovizuelnih Medijskih usluga (Uredba - 2017/02). Svrha uspostavljanja ove radne grupe je revizija Uredbe NKM-2017/02.

Na osnovu odluke NKM-a, Radna Grupa će biti odgovorna za pripremu konačnog nacrta Uredbe NKM-2017/02 preporučiće predlog za konkretne promene u nacrtu uredbe i proslediti ih na dalji tretman Komisiji NKM-a.

Dok je 16. jula 2021. održan sastanak Radne grupe za izradu nacrta strateškog trogodišnjeg plana rada NKM-a.

Svrha ove radne grupe je da izradi plan aktivnosti za naredni trogodišnji period i realizaciju ciljeva u vezi sa razvojem NKM-a u pogledu unapređenja pravnog okvira i drugih razvojnih aspekata.

Po završetku posla, Nacrt plana trogodišnje strategije rada koji je izradila Radna grupa i drugi predlozi biće prosleđeni na dalji tretman Komisiji NKM-a.

Nezavisna Komisija za Medije