Të licencuarit
3393 - Lajmi_i_plot | KPM

17. septembra 2021 odrzace je redovni sastanak NKM-a

16 September 2021

Sastanak NKM-a će se održati 17. septembra 2021, s’početkom u 09:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde možete naći dnevni red sastanka

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE