Të licencuarit
3409 - Lajmi_i_plot | KPM

Delegacija NKM prisustvovala je 21. plenarnoj skupštini Mediteranske Mreže Regulatornih Organa - MNRA

14 October 2021

Delegacija Nezavisne Komisije za Medije koju čine predsjedavajući Xhevat Latifi, zamjenik predsjednika Granit Musliu i članica Violeta Hiseni Kelmendi, učestvovala je na 21. plenarnoj skupštini Mediteranske Mreže Regulatornih Organa - MNRA, održanoj u Dubavtu / Cniku.

Na sastanku se razgovaralo o medijskim politikama EU, ulozi regulatora u regulisanju sadržaja na mrežnim platformama, ženama i medijima, medijskom obrazovanju, imigraciji i rasizmu, te uticaju pandemije na audio-vizuelne medije.

Sastanak je bio dobra prilika za delegaciju sa Kosova da se upozna sa iskustvima drugih regulatora u prenošenju direktive EU o audio-vizuelnim medijskim uslugama u svoje zakonodavstvo, dok je transponovanje ove direktive u zakon o NKM u toku.

 

Nezavisna Komisija za Medije