Të licencuarit
3411 - Lajmi_i_plot | KPM

Poštovanje perioda izborne tišine

15 October 2021

Danas se zvanično završava period izborne kampanje se i počinje period izborne tišine. Stoga, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) poziva sve licencirane (PAMU) da u potpunosti primene član 52. stav 1. Zakona o Opštim Izborima, koji predviđa da:

Nijedno lice i nijedno sredstvo javnog informisanja neće emitovati niti objavljivati nikakav materijal koji se odnosi na aktivnosti kampanje tokom perioda koji započinje dvadeset četiri (24) časa pre dana izbora pa sve do zvaničnog zatvaranja birališta”.

Poštovanje perioda izborne tišine od strane PAMU-a, osim što je zakonska obaveza, pomaže glasačima da analiziraju programe političkih partija predstavljene tokom predizborne kampanje. Stoga, se svako kršenje izborne tišine od strane medija, u ovom veoma važnom izbornom periodu, smatra mešanjem u volju i orijentaciju građana da glasaju za politički subjekt, prema njihovoj slobodnoj i demokratskoj definiciji i u slučaju da tokom monitoring utvrde kršenja, NKM će preduzeti mere u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu proces izborne tišine.

NKM monitoriše programske sadržaje (24/7) medija, kako bi procenio njihovu usklađenost sa zakonskim okvirom, doprineo jačanju demokratije u našoj zemlji, u ovom izbornom procesu koji je važan za budućnost građana Republike Kosovo.

Nezavisna Komisija za Medije