3414 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

18 October 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 18. oktobra 2021. godine, pod predsedavanjem predsednika NKM -a, gospodina Xhevat Latifi, održala je trinaesti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednjeg sastanka, prema dnevnom redu, NKM je pregledala pravne slučajeve u vezi sa kršenjima utvrđenim monitoringom pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU), tokom kampanje za lokalne izbore 17. oktobra, 2021.

Nezavisna Komisija za Medije u cilju procene usklađenosti medija sa Uputstvima za sprovođenje Poglavlja VIII Zakona o Izborima Br. 03 / L-073 za čije sprovođenje je nadležna NKM, monitorisao je pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga tokom izborne kampanje. Prema nalazima procesa monitoringa, NKM je pokrenula nekoliko pravnih slučajeva koji se odnose na kršenje zakona Nezavisna Komisija za Medije. Komisija je pregledala sve ove slučajeve i nakon pregleda odlučila je sledeće:

 • Kanal 10 je sankcionisan novčanom kaznom u iznosu od dve hiljade (2.000) evra zbog kršenja Uredbe NKM-2017/07 o Komercijalnim Audiovizuelnim Komunikacijama i Etičkog Kodeksa KKPM-2016/03.
 • Klan Kosova je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od dve hiljade (2.000) evra zbog kršenja Uredbe NKM -2017/07 o Komercijalnim Audiovizuelnim Komunikacijama i Etičkog Kodeksa KKPM-2016/03.
 • RTK 1 je sankcionisan novčanom kaznom u iznosu od dve hiljade (2.000) evra zbog kršenja Zakona o Izborima Br. 03 / L-073 i Etičkog Kodeksa KKPM-2016 /03.
 • TE7 je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od dve hiljade (2.000) evra zbog kršenja Uredbe NKM-2017/07 o Komercijalnim Audiovizuelnim Komunikacijama, Etičkog Kodeksa KKPM-2016/03 i Zakona o Izborima Br. 03 / L-073.
 • TV Dukagjini kažnjena je novčanom kaznom u iznosu od dve hiljade (2.000) evra zbog kršenja Uredbe NKM-2017/07 o Komercijalnim Audiovizuelnim Komunikacijama i Zakona o Izborima Br. 03 / L-073.
 • KTV je kažnjena novčanom kaznom u iznosu od dve hiljade (2.000) evra zbog kršenja Uredbe NKM-2017/07 o Komercijalnim Audiovizuelnim Komunikacijama i Etičkog Kodeksa KKPM-2016/03.

Nakon sastanka, Komisija je uputila nekoliko zahteva u slučajevima izdavanja dozvola.

Pregledani slučajevi su se ticali zahteva za licenciranje pružalaca medijskih usluga preko operatora distribucije. Pregledani slučajevi licenciranja navedeni su na sledeći način:

 • TëVë Akciju - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem Operatora Distribucije;
 • TëVë Drama - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem Operatora Distribucije;
 • TëVë Fantasi - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem Operatora Distribucije;
 • TëVë Comedi - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem Operatora Distribucije;
 • TëVë Novela - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem Operatora Distribucije;
 • TëVë Shqip - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem Operatora Distribucije;
 • TëVë Kids 1 - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem Operatora Distribucije;
 • TëVë Kids 2 - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga za emitovanje putem Operatora Distribucije;
 • TëVë Doku 1 - Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga sa emitovanjem preko Operatora Distribucije;
 • TëVë Doku 2- Odluka o licenciranju pružalaca medijskih usluga sa emitovanjem putem Operatora distribucije; I
 • PAMU TARGET - Odluka o promeni imena u TëVë 1.

Nakon što je pregledala preporuke Izvršne Kancelarije za svaki od gore navedenih slučajeva, Komisija je zaključila da svi zahtevi ispunjavaju pravne kriterijume NKM -a i odlučila je da odobri sve preporuke.

 

Nezavisna Komisija za Medije